Karneol

svými teplými tóny symbolizuje vitální činorodou energii Země. Karneol nás vede vědomě prožívat každý okamžik života a učí nás pozitivně naplnit původní smysl našeho poslání na Zemi. Jeho vitální energie v nás probouzí tvořivost, kreativitu, schopnost proměnit nově získané poznatky ve skutečnost, aktivně cítit, myslet a jednat, aktivně žít.

OČISTA: pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Nabíjíme na přímém slunci často a co nejdéle.