Energie stříbra

Podobně jako zlato zpomaluje proces stárnutí obnovou buněk a oživováním celkového nervového systému. V nouzi, v oslabení či ve stáří aktivuje veškerou duševní a fyzickou energii k udržení hladkého chodu životně důležitých orgánů, k zachování života. Tiší rozčilení a záchvaty hněvu, stejně jako následné pocity provinění a lítosti. Učí nás, že jedině pokorou, trpělivostí a přirozeným životem v souladu s rytmem přírody získáme onen vnitřní klid, který nám umožní v lásce a moudrosti naplnit naše osudová životní poslání.